/Files/images/Емблема.png

Мер НВК Єрохова Ганна

Організація "Співдружність"

В НВК з 2001 року діє учнівська організація «Співдружність», до якої входять діти та підлітки віком від 10 до 17 років, яка створена на добровільній основі і на нинішній час налічує 313 хлопців та дівчат.

У своїй діяльності організація керується Конституцією України, Конвенцією про права дитини, Декларацією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про громадські організації», Статутом гімназії; взаємодіє з адміністрацією закладу, вчителями, батьками учнів.

Метою об’єднання є захист прав та інтересів своїх членів, об’єднання зусиль для розвитку здібностей підростаючого покоління, прагнення зробити шкільне життя змістовним, радісним, цікавим, дотримання й виконання заповідей учня гімназії. Статуту НВК.

Головним завданням учнівського самоврядування є формування й розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Завдання учнівського самоврядування в закладі:

• усебічно розвивати, давати можливість учням самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України;

• забезпечити і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів гімназії;

• формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління;

• сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

• активізувати в класних колективах школи учнівське самоврядування в цілому, розвивати в учнів відповідальність за доручену справу, за дисципліну та порядок в гімназії;

Статут «Співдружності» передбачає, що її членами можуть бути діти віком від 10 до 17 років, незалежно від їх національності, соціального походження, ставлення до релігії. Основні завдання і діяльність об’єднання спрямовані на формування загально гімназійного колективу на засадах учнівського самоврядування, забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, формування національної самосвідомості і людської гідності, виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції, утвердження принципів загальнолюдської моралі, формування соціальної активності і професійної компетентності, охорони й зміцнення фізичного, психічного здоров’я учнів, розвиток естетичних потреб і почуттів, любові до рідного краю, до своєї родини, прищеплення любові до праці.

Члени організації мають право брати участь у зборах об’єднання, обирати та бути обраним в органи самоврядування, захищати свої позиції при вирішенні будь-якого питання в своїй організації, вносити пропозиції з метою покращення роботи об’єднання.

Крім того, в членів організації існують і обов’язки, які вони повинні виконувати:дотримуватись вимог Статуту, піклуватись про поповнення своєї організації тощо.

Основною структурною ланкою є первинний колектив, який створюється за бажанням дітей та підлітків.

Суб’єктами об’єднання виступають заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії та педагог-організатор з гарантією забезпечення умов для діяльності організації.

Найвищим органом об’єднання є загальні збори, які скликаються 2 рази на навчальний рік. Загальні збори мають право втручатися у всі справи, які стосуються діючого об’єднання «Співдружність», а саме: вносити зміни до Статуту організації, пропонувати кандидатів на посаду мера гімназії, до Ради голів секторів, створювати виборчу комісію, заслуховувати і оцінювати діяльність Ради голів секторів, затверджувати символіку та атрибути об’єднання.

Між зборами в гімназії діє Рада голів секторів – виконавчий орган, який створюється з лідерів учнівського колективу. На даний час до Ради входять 6 учнів, засідання якої відбувається щотижня. Рада голів секторів організовує виконання рішень і висвітлює їх на загальношкільних лінійках та на шкільному сайті гімназії.

Члени шкільної організації співпрацюють з іншими міськими громадськими організаціями і на нинішній момент лідери «Співдружності» є членами міського Координаційного центру молодіжних громадських організацій.

Враховуючи особливості учнівського колективу, робота організації спрямована на розвиток власного «Я» кожного учня, на розкриття та подальший розвиток його здібностей, допомогу кожній дитині знайти своє місце в колективі, самовизначенні та самоствердженні особистості.

Об’єднання використовує найрізноманітніші форми, методи і засоби розвитку загальнолюдських цінностей через роботу 6 секторів, до яких входять по 2 представники з кожного класу, роботу секторів очолюють голови, які обираються із членів організації.

Діяльність «Співдружності» поділена на такі сектори:

- освіти і науки;

- дисципліни і порядку;

- здоров’я та спорту;

- інформаційний;

- добрих справ;

- культури і дозвілля;

- «Початкова школа».

/Files/images/Самоврядування.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 856